Profesor dr hab. n. med.
Dariusz Szpurek

Specjalista w położnictwie i ginekologii oraz onkologii ginekologicznej.

Strona główna  »  O mnie  »  O mnie

O mnie


Pracuję w zawodzie od ponad 30 lat, jako lekarz ginekolog, położnik i specjalista ginekologii onkologicznej. Od początku swojej pracy zawodowej jestem związany z Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Polnej 33.
Obecnie kieruję Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym z Patologią Ciąży w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2.

W roku 1992 na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w prognozowaniu stanu płodu”, uzyskałem z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych. Natomiast, w 2005 roku, po obronie pracy habilitacyjnej pt.: „Ocena przydatności klinicznej indeksów sonomorfologicznych i dopplerowskich oraz antygenów Ca-125 i TPS we wstępnej diagnostyce różnicowej guzów jajnika”, uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. 27 lutego 2017 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadano mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Zajmuję się przede wszystkim ginekologią operacyjną, w pełnym zakresie. W czasie swoje pracy przeprowadziłem kilka tysięcy operacji onkologicznych z powodu nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych, obejmujących wszystkie rodzaje nowotworów ginekologicznych – raka jajnika, raka endometrium, raka szyjki macicy i raka sromu, a także inne, rzadkie nowotwory żeńskich narządów płciowych. Wykonuję operacje przezpochwowe i endoskopowe (histeroskopia i laparoskopia), w tym zaawansowane procedury obejmujące laparoskopowe usunięcie macicy. Zajmuję się również operacyjnym leczeniem obniżenia i wypadania narządu rodnego oraz leczeniem nietrzymania moczu – w zależności od wskazań, wykonuję klasyczne operacje ginekologiczne polegające na wzmocnieniu uszkodzonych struktur miednicy mniejszej lub wszczepiam materiały syntetyczne (siatki i taśmy).

Przez ponad 30 lat sprawowałem opiekę nad kilkoma tysiącami ciąż, co zaowocowało olbrzymim doświadczeniem. Prowadziłem zarówno ciąże fizjologiczne jak i dotknięte głęboką patologią położniczą, a zdecydowana większość z nich skończyła się szczęśliwym porodem.

Zajmuję się również diagnostyką i leczeniem niepłodności. Szczególnie w przypadkach wymagających chirurgicznego postępowania – endometrioza jajników i miednicy mniejszej, diagnostyka laparoskopowa, leczenie wad macicy, leczenie zespołu policystycznych jajników (PCOS). Od ponad 15 lat zajmuję się również nową dziedziną w ginekologii i położnictwie - ginekologią estetyczną i rekonstrukcyjną. W tym zakresie przeprowadzam leczenie operacyjne z wykorzystaniem laserów oraz w wybranych przypadkach stosuję laserową terapię zachowawczą (więcej na: ginekologia estetyczna). Jako jedyny ginekolog w Polsce, odbyłem szkolenie u dr Davida Matlock’a Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America, w Los Angeles, USA. Obecnie należę do nielicznej grupy akredytowanych członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Wielokrotnie byłem wykładowcą na międzynarodowych konferencjach i szkoleniach dotyczących ginekologii estetycznej, plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Doświadczenie kliniczne uzupełniłem licznymi stażami i kursami doskonalącymi w renomowanych ośrodkach ginekologii, położnictwa i onkologii ginekologicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jestem autorem ponad 200 prac naukowych, w tym prac oryginalnych publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Napisałem liczne rozdziały w podręcznikach akademickich i książkach dla lekarzy specjalistów ginekologów i położników. Przedstawiałem również wykłady na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych., min. we Florencji, Paryżu, Amsterdamie oraz Londynie. Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii, molekularnych aspektów powstawania i rozwoju raka jajnika, a także zastosowania ultrasonografii (przepływy dopplerowskie) w monitorowaniu przebiegu ciąży.