Profesor dr hab. n. med.
Dariusz Szpurek

Specjalista w położnictwie i ginekologii oraz onkologii ginekologicznej.

Strona główna  »  O mnie  »  Curriculum Vitae

Curriculum Vitae


Obecne miejsca zatrudnienia i stanowiska
 • Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Miejskim Szpitalu z Patologią Ciąży im. Franciszka Raszei w Poznaniu ul. Mickiewicza 2
WYKSZTAŁCENIE I SPECJALIZACJE LEKARSKIE
 • 1981-1987 – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski - lekarz medycyny
 • Ginekologia i położnictwo - I stopień specjalizacji - 1990 r. - z wyróżnieniem
 • Ginekologia i położnictwo - II stopień specjalizacji - 1993 r. - z wyróżnieniem
 • Onkologia ginekologiczna - 2009 r. - z wyróżnieniem
STOPNIE NAUKOWE
 1. Doktor nauk medycznych – 16.12.1992 r. – z wyróżnieniem
  – „Ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w prognozowaniu stanu płodu”. Promotor – Prof. M Spaczyński
 2. Doktor habilitowany nauk medycznych – 5.10.2005 r.
  Tytuł pracy habilitacyjnej: „Ocena przydatności klinicznej indeksów sonomorfologicznych i dopplerowskich oraz antygenów Ca-125 i TPS we wstępnej diagnostyce różnicowej guzów jajnika”.
 3. Profesor nauk medycznych – 27.02.2017 r.
  Tytuł naukowy nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
 1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
  a. 1988-1991 – Klinika Rozrodczości – asystent
  b. 1991-1998 – Klinika Onkologii Ginekologicznej – starszy asystent
  c. 1998-2016 – Klinika Ginekologii Operacyjnej – starszy asystent
 2. 2012 – 2023 Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
 3. 2024 – Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Patologią Ciąży Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
DOROBEK NAUKOWY (30/7/2016)
 • Łączna liczba prac: 209
 • Wskaźnik Impact Factor: 44,487
 • Wskaźnik Hirscha: 5
 • Liczba publikacji ogółem: 209
 • Polskie artykuły w czasopismach: 63
 • Polskie rozprawy doktorskie: 3
 • Rozdziały w podręcznikach: 7
 • Polskie streszczenia zjazdowe: 47
 • Zagraniczne artykuły w czasopiśmach: 24
 • Zagraniczne streszczenia zjazdowe: 64
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
 1. Diagnostyka różnicowa guzów jajnika
 2. Badania przepływów dopplerowskich w położnictwie i ginekologii onkologicznej
 3. Badania nad nowymi markerami raka jajnika (HE4, osteopontyna, endoglin, czynniki proangiogenne)
 4. Angiogeneza i immunologia raka jajnika i nowotworów trzonu macicy
 5. Neurologiczna zespoły paranowotworowe u pacjentek z nowotworami ginekologicznymi
 6. Nowoczesne techniki w ginekologii operacyjnej
NAGRODY
 1. Praca naukowa: „Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” została w 2005 nagrodzona przez redakcję International Journal of Gynaecology and Obstetrics jako „Best Clinical Research Article from a Developing Country”.
 2. Nagroda "Lekarz Przyjacielem Kobiety" przyznana przez czytelniczki pisma "Twój Styl", w 2004 roku